Valašské ZOD, družstvo připravilo pro majitele pozemků pronajímaných družstvu a své členy, zaměstnance a rodinné příslušníky Den otevřených dveří, který proběhl v sobotu 17. června 2017.

I přes velmi nepříznivé počasí dorazilo k naší velké spokojenosti cca 722 návštěvníků. Vzhledem k velmi uspokojivým ohlasům ze Dne otevřených dveří v roce 2015 jsme i letos připravili prohlídky celého areálu farmy Luhy v Zašové a to i s odborným výkladem.

Na úvod všechny přítomné návštěvníky osobně přivítal Ing. Jan Jadrníček, předseda představenstva společně s Ing. Josefem Šustkem, místopředsedou představenstva a předali slovo váženým hostům naší akce ministru zemědělství Ing. Marianovi Jurečkovi, řediteli společnosti ČMSCH a.s. panu Doc. Dr. Ing. Josefovi Kučerovi, ředitelce společnosti Mlékárny Valašské Meziříčí a.s. paní MVDr. Janě Novotné a řediteli společnosti Agrotech spol. s r.o. panu Ing. Jindřichovi Šnejdrlovi. Poté byl dán prostor k dotazům na jednotlivé hosty

Přítomní hosté byli seznámeni se základními informacemi o družstvu např. počtu zaměstnanců, členů, vlastníků pozemků, včetně výčtu obhospodařovaných katastrů. Dále se mohli hosté dozvědět zajímavosti o rostlinné a živočišné výrobě, mechanizaci a využití programů ministerstva zemědělství a investičních fondů z EU (PRV – Program rozvoje venkova).

I letošní rok byly při prohlídkách stájí s 326 ks dojnic označeny barevnými stuhami dojnice s nejlépe hodnoceným exteriérem a s nejvyšší aktuální užitkovostí. Součástí prohlídky stájí byla i možnost podívat se na nově zrekonstruovanou dojírnu s mléčnicí včetně rekuperace v rámci Programu rozvoje venkova (2016). Současně s rekonstrukcí dojírny byl na farmě ve Stříteži nad Bečvou postaven nový sklad pro skladování sena a slámy.

V areálu družstva byla vystavena k prohlédnutí mechanizační technika, která se od roku 2015 rozrostla o několik nových strojů.

Pro naše hosty bylo připraveno k využití venkovní posezení, kde se mohli dopřát občerstvení a schovat před vytrvalým deštěm.

I přes to, že nám letos počasí nepřálo, jsme velmi potěšeni z vyjádření spokojenosti našich hostů.

Děkujeme všem za návštěvu, přízeň a podporu.

Ing. Jan Jadrníček za představenstvo Valašského ZOD, družstva