Valašské ZOD, družstvo připravilo pro své členy, zaměstnance a rodinné příslušníky Den otevřených dveří, který proběhl v sobotu 20.června 2015.

Návštěvníci, kterých dorazilo cca 335, si mohli prohlédnout celý areál farmy Luhy v Zašové, s velkým zájmem se setkaly především prohlídky farmy spojené s odborným výkladem. Při návštěvě stájí mohli zájemci vidět 320 ks dojnic, mezi nimiž byly barevnými stuhami označeny dojnice s nejlépe hodnoceným exteriérem, s nejvyšší aktuální užitkovostí – naše současná rekordmanka se 70 litry na den dokonce ihned v následujícím týdnu (29.června) dosáhla 81 litrů na den. Stuhou byla také označena dojnice s nejvyšší celoživotní užitkovostí 100 000 kg mléka, která byla zařazena do TOP Klubu v rámci ČR, kde je zatím pouze cca 250 krav.

Součástí prohlídky stájí byla i možnost podívat se na technologii dojírny. Kromě stájí bylo možné shlédnout vystavenou techniku, kterou ocenili nejen dospělí, ale také dětská část návštěvníků.

Naši hosté mohli využít i venkovního posezení a dopřát si ochutnávku připraveného občerstvení. Počasí nám přálo, četné dotazy zúčastněných i vyjádření spokojenosti a nadšení nás vedou k naději, že akce se setkala s ohlasem a byla úspěšným zahájením dobré tradice. Děkujeme všem za návštěvu, přízeň a podporu.

Ing. Jan Jadrníček
za představenstvo Valašského ZOD, družstva