Valašské ZOD, družstvo hospodaří v okrese Vsetín na 1 481,60 ha zemědělské půdy, z toho je 791,82 ha orné půdy a 689,78 ha TTP. Hlavním výrobním zaměřením Valašského ZOD, družstva je výroba mléka. Činnost družstva je převážně zaměřena na zemědělskou výrobu, tj. rostlinnou a živočišnou.

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Výměna technologického stroje v provozním zázemí areálu ZOD Zašová

Číslo projektu:   CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016238

Popis projektu: Projekt „Výměna technologického stroje v provozním zázemí areálu ZOD Zašová“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku Valašského ZOD, družstvo Zašová. Prostřednictvím projektu dojde k výměně technologie – samojízdného krmného vozu. Projekt přispěje k výměně staré technologie za novou a k úspoře energie.