Dne 14.5. 2015 proběhla přehlídka dcer po býkovi NEO-056 OMANOMAN.

Tato se konala na farmách:

farma Kunín – VFU ŠZP Nový Jičín,
farma Střítež – Valašské ZOD, družstvo,
farma Zašová – Valašské ZOD, družstvo.