V roce 2017 podalo Valašské ZOD, družstvo v rámci Programu rozvoje venkova Žádost o dotaci na investiční záměr „Pořízení technologií ustájení v rámci ŽV“, který byl v roce 2018 zrealizován. Hlavní cíl projektu – investice vedoucí ke zlepšení životních podmínek zvířat.

 

Pořízení technologií ustájení v rámci ŽV