V roce 2018 proběhla v rámci Programu rozvoje venkova realizace projektu „Pořízení stroje v rámci RV“.
Byla pořízena technologie v rámci rostlinné výroby – stroj – univerzální rozmetadlo. Pořízené rozmetadlo již disponuje s novější technologií na rozmetání, díky které dochází ke kvalitnější aplikaci statkových hnojiv na zemědělskou půdu, zejména k vyšší rovnoměrnosti při jejich rozmetání. Rozmetadlo se nachází v areálu Valašského ZOD, družstva na farmě Zašová Luhy. V současné době již bylo rozmetadlo uvedeno do provozu a zatím plně splňuje naše požadavky.
Hlavní cíl – investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku a efektivnost – větší aplikační záběr a rovnoměrnost rozmetání včetně rychlejší aplikace statkových hnojiv.