Byl dokončen projekt v rámci Programu rozvoje venkova ,,Rekonstrukce dojírny s mléčnicí a výstavba skladu pro skladováni sena a slámy“. Byla postavena nová hala/sklad v obci Střítež nad Bečvou, která je využívárna pro skladováiní balíkového sena a slámy. Sklad se nachází v areálu Valašského ZOD, družstva na farmě ve Stříteži nad Bečvou. Sklad je jednopodlažní, nepodsklepený a o samotě stojící. V současné době je sklad využíván 3 měsíce a prozatim plně splňuje naše požadavky. Cíl – Zdravotní nezávadnost sena a slámy.

Byla dokončena rekonstrukce dojírny s mléčnici na farmě v Zašové – Luhy. Celková rekonstrukce byla ukončena k 30.9. 2016. Jedná se o rekonstrukci dojírny o 2 x 14 dojících míst a nové chlazení o kapacitě 12 000 I včetně rekuperace. Bývalý stav stáni v dojírně v Zašové- rybinové stání 2xl0 ks, kapacita chlazení mléka 2×5 000 l, vše kapacitně nevyhovovalo. Z těchto důvodů jsme se rozhodli provést modernizaci dojení a chlazení. Od projektu dále očekáváme větši pohodlí zvířat.