Zemědělec 2015

Soutěž o nejlepšího zemědělského hospodáře pořádaná pod záštitou ministra zemědělství ČR.

Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ve slavnostní atmosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivé kraje ČR a nejlepší zemědělce v absolutním pořadí a dalších vyhlašovaných kategoriích. Soutěž je otevřená pro všechny právně-organizační typy zemědělských podniků a farem. Hodnocení a pořadí v soutěži se stanovuje na základě výpočtu indexu finančního zdraví, který umožňuje objektivně porovnat výsledky hospodaření podniku s daňovou evidencí i účetnictvím. Veřejně jsou vyhlášeni pouze absolutní vítězové soutěže, vítězové v dílčích kategoriích a vítězové v jednotlivých krajích ČR. Výsledky ostatních soutěžících jsou striktně anonymní a účastníci jsou o svém výsledku informováni dopisem do vlastních rukou.

Valašské ZOD, družstvo se v soutěži Zemědělec roku 2015 umístilo v hodnocení krajů na 1. místě ve Zlínském kraji.

Zemědělec 2016

Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ve slavnostní atmosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivé kraje ČR a nejlepší zemědělce v absolutním pořadí a dalších vyhlašovaných kategoriích.
Soutěž je otevřená pro všechny právně-organizační typy zemědělských podniků a farem. Hodnocení a pořadí v soutěži se stanovuje na základě výpočtu indexu finančního zdraví, který umožňuje objektivně porovnat výsledky hospodaření podniku s daňovou evidencí i účetnictvím.
Veřejně jsou vyhlášeni pouze absolutní vítězové soutěže, vítězové v dílčích kategoriích a vítězové v jednotlivých krajích ČR. Výsledky ostatních soutěžících jsou striktně anonymní a účastníci jsou o svém výsledku informováni dopisem do vlastních rukou.

„Valašské ZOD, družstvo se v roce 2016 již potřetí umístilo v soutěži „Zemědělec roku“ v krajské kategorii – hodnocení krajů na 1. místě ve Zlínském kraji.“

Zemědělec 2017

Soutěž o nejlepšího zemědělského hospodáře pořádaná pod záštitou ministra zemědělství ČR Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ve slavnostní atmosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivé kraje ČR a nejlepší zemědělce v absolutním pořadí a dalších vyhlašovaných kategoriích.

Valašské ZOD, družstvo v roce 2017 v soutěži Zemědělec roku získalo již po čtvrté v kategorii krajů 1. místo ve Zlínském kraji.

Letos poprvé Valašské ZOD, družstvo získalo ocenění Nejlepšího zemědělského hospodáře v kategorii chovatel v České republice.

Zemědělec 2018

Slavnostní vyhlášení 17. ročníku soutěže „Zemědělec roku 2018“ proběhlo 27. listopadu 2018 v Betlémské kapli v Praze na Starém Městě.
Za Valašské ZOD, družstvo, které se umístilo na 1. místě v krajské kategorii soutěže převzal ocenění pan Ing. Jan Jadrníček, předseda představenstva a Ing. Josef Šustek, místopředseda představenstva.
Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ve slavnostní atmosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivé kraje ČR a nejlepší zemědělce v absolutním pořadí a dalších vyhlašovaných kategoriích.
Soutěž je otevřená pro všechny právně-organizační typy zemědělských podniků a farem. Hodnocení a pořadí v soutěži se stanovuje na základě výpočtu indexu finančního zdraví, který umožňuje objektivně porovnat výsledky hospodaření podniku s daňovou evidencí i účetnictvím.
Veřejně jsou vyhlášeni pouze absolutní vítězové soutěže, vítězové v dílčích kategoriích a vítězové v jednotlivých krajích ČR. Výsledky ostatních soutěžících jsou striktně anonymní a účastníci jsou o svém výsledku informováni dopisem do vlastních rukou.

„Valašské ZOD, družstvo se v roce 2018 již popáté umístilo v soutěži „Zemědělec roku“ v krajské kategorii – hodnocení krajů na 1. místě ve Zlínském kraji.“